Nuôi chồn hương để sản xuất “cà phê chồn”

Nuôi chồn hương để sản xuất “cà phê chồn”

QTO - Với khát vọng vươn lên ổn định cuộc sống, tận dụng sự thuận lợi của thời tiết, khí hậu cùng quyết tâm làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình, gần đây nhiều nông dân tại huyện miền núi Hướng Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả. Trong đó, mô hình nuôi chồn hương để tạo ra sản phẩm “cà phê chồn” của chị Trần Mai Hương ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng là mô hình độc đáo.

Hội mùa ấm no của người Vân Kiều

Hội mùa ấm no của người Vân Kiều
2023-01-01 05:27:00

QTO - Khi những hạt thóc khô khén được chất đầy một góc nhà sàn, nông cụ được làm sạch cất giữ cẩn thận; những ché rượu cần đã lan tỏa hương nồng; đàn dê,...

Thời tiết