Hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường

Hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường

QTO - Gia nhập thị trường là một trong 10 chỉ số thành phần của bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số này được xây dựng nhằm đánh giá sự khác biệt về chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp mới thành lập giữa các tỉnh với nhau. Vì vậy, việc chấm điểm chỉ số này cao hay thấp phản ánh mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với ngành chức năng và chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho họ tham gia thị trường.

Nhận sai để sửa sai từ những việc nhỏ

Nhận sai để sửa sai từ những việc nhỏ
2024-03-01 05:15:00

QTO - Để từng bước hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia thì không lái xe” cho toàn xã hội, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông tăng...

Thời tiết