Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây đe dọa tịch thu tài sản

Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây đe dọa tịch thu tài sản

QTO - Lượng tài sản khổng lồ của Mỹ và đồng minh tại Nga đang bị đe dọa.

Thời tiết