Nổi bật
Tiêu điểm
Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung phải có tầm nhìn tổng thể, dài hạn

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung phải có tầm nhìn tổng thể, dài hạn

QTO - Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đây là vùng có đường bờ biển dài nhất nước, có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, góp phần phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN biển, đảo. Đặc biệt, đây cũng là vùng có bản sắc văn hóa riêng, ý chí tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo. Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện, bổ sung quy hoạch, để khi ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng này phát triển.

Thương Huyền, “Ngôi sao tương lai”

Thương Huyền, “Ngôi sao tương lai”

QTO - Khi chỉ mới 15 tuổi, Hoàng Thị Thương Huyền (sinh năm 2002) đã lặn lội từ quê nhà Vĩnh Long, Vĩnh Linh vào TP. Huế tham gia và đoạt giải Ba cuộc thi “Ngôi sao tương lai”. Từ đó, những người thân quen thường gắn tên cuộc thi này với Huyền như một sự gửi gắm. Đây chính là động lực giúp cô gái yêu dòng nhạc dân gian truyền thống thêm bền bỉ với sự lựa chọn và niềm đam mê của mình.

Thời tiết