Tiêu điểm
Nổi bật
Loạt bài: Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba: Kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai

Loạt bài: Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba: Kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai

QTO - 50 năm trước, khi đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị vào năm 1973, từ Cao điểm 241, Chủ tịch Fidel Castro đã phất cao lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và nói: “Các đồng chí hãy mang lá cờ bách chiến, bách thắng này cắm tại Sài Gòn”. Hai năm sau, lời nói đó trở thành hiện thực khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng (30/4/1975). Còn 50 năm sau, giờ đây đất nước Cuba vẫn đang bị Mỹ bao vây, cấm vận...

Dấu ấn từ phong trào thi đua đặc biệt

Dấu ấn từ phong trào thi đua đặc biệt

2023-06-10 05:41:00

QTO - Ngày 28/6/2022, Công an tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân 11/3 (1948- 2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu...

Cần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số

Cần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số

2023-06-08 05:15:00

QTO - Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Quảng Trị cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trên phạm vi toàn tỉnh theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm...

Thời tiết