Tiêu điểm
Nổi bật
Về Nà Tu, nơi Bác tặng thanh niên bốn câu thơ bất hủ

Về Nà Tu, nơi Bác tặng thanh niên bốn câu thơ bất hủ

QTO - Từ thành phố Bắc Kạn, theo Quốc lộ 3 hướng Cao Bằng chừng 9km sẽ tới Khu Di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu, thuộc xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Đây chính là nơi bắt nguồn của 4 câu thơ nổi tiếng Bác Hồ tặng thanh niên: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Về Nà Tu, nơi Bác tặng thanh niên bốn câu thơ bất hủ

Về Nà Tu, nơi Bác tặng thanh niên bốn câu thơ bất hủ

QTO - Từ thành phố Bắc Kạn, theo Quốc lộ 3 hướng Cao Bằng chừng 9km sẽ tới Khu Di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu, thuộc xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Đây chính là nơi bắt nguồn của 4 câu thơ nổi tiếng Bác Hồ tặng thanh niên: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Về Nà Tu, nơi Bác tặng thanh niên bốn câu thơ bất hủ

Về Nà Tu, nơi Bác tặng thanh niên bốn câu thơ bất hủ

2023-03-25 11:43:00

QTO - Từ thành phố Bắc Kạn, theo Quốc lộ 3 hướng Cao Bằng chừng 9km sẽ tới Khu Di tích lịch sử thanh niên xung phong Nà Tu, thuộc xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Đây chính là nơi bắt nguồn của 4 câu thơ nổi tiếng...

Thời tiết