Đại hội Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị

Đại hội Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị

QTO - Hôm nay 18/4, Liên chi Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị tổ chức đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời tiết