Đánh thức tiềm năng du lịch từ những miền quê

Đánh thức tiềm năng du lịch từ những miền quê

QTO - Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, những năm gần đây, du lịch nông thôn bắt đầu được các địa phương trong tỉnh đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí NTM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Núi Thần Tài, nơi đến không muốn về…

Núi Thần Tài, nơi đến không muốn về…
2023-08-26 09:00:00

QTO - Chỉ bắt đầu bằng một mạch ngầm nước khoáng nóng chảy ra từ lưng chừng núi, những người làm du lịch ở núi Thần Tài đã biến nơi đây thành một khu phức...

Thời tiết