Hiệu quả từ các dự án điện gió

Hiệu quả từ các dự án điện gió

QTO - Sau khi đi vào hoạt động, các dự án điện gió Liên Lập - Phong Huy - Phong Nguyên đã vận hành hiệu quả về mặt kỹ thuật, đồng thời làm tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Hàng phục vụ Tết nhộn nhịp lên mạng

Hàng phục vụ Tết nhộn nhịp lên mạng
2023-01-03 05:22:00

QTO - Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng phong phú trong dịp Tết Quý Mão 2023 của khách hàng, cùng với kinh doanh tại cửa hàng cố định, nhiều tiểu thương, doanh...

Đông Hà một năm nỗ lực vượt khó

Đông Hà một năm nỗ lực vượt khó
2022-12-07 06:26:00

QTO - Trước những tác động nặng nề của COVID-19, nhưng với nỗ lực vượt khó của cán bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp địa phương, năm 2022 thành phố...

Thời tiết