Kết nối sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử

Kết nối sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử

QTO - Nhằm hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp, triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là đưa sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Qua đó, góp phần quảng bá, kết nối thị trường cho các sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của các địa phương.

Kỳ vọng từ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Kỳ vọng từ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
2024-05-01 05:00:00

QTO - Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được thành lập năm 2015 tại Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là khu kinh tế biển đa ngành,...

Xúc tiến đầu tư tại chỗ

Xúc tiến đầu tư tại chỗ
2024-03-30 05:25:00

QTO - Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tạo môi trường kinh doanh công...

Thời tiết