Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường

Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường

QTO - Những năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị cùng với ngành đo lường cả nước tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, doanh nghiệp (DN) trong sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển KT-XH của tỉnh.

Người thầy của nhà nông

Người thầy của nhà nông
2022-12-07 16:17:00

QTO - Cũng là thầy giáo, nhưng suốt 14 năm qua, “bục giảng” của thầy Lê Đức Hậu (sinh năm 1982), hiện đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –...

Thời tiết