Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

QTO - Thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc chủ động, quyết liệt và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Ươm mầm “đại sứ văn hóa đọc”

Ươm mầm “đại sứ văn hóa đọc”
2023-11-29 05:30:00

QTO - Qua 5 năm tổ chức, Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” Quảng Trị đã trở thành một sân chơi trí tuệ bổ ích, được cán bộ, giáo viên, phụ huynh và đông đảo...

Ươm mầm “đại sứ văn hóa đọc”

Ươm mầm “đại sứ văn hóa đọc”
2023-11-29 05:30:00

QTO - Qua 5 năm tổ chức, Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” Quảng Trị đã trở thành một sân chơi trí tuệ bổ ích, được cán bộ, giáo viên, phụ huynh và đông đảo...

Cải cách hành chính trong ngành y tế

Cải cách hành chính trong ngành y tế
2023-11-25 06:10:00

QTO - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, những năm qua...

Chăm lo đời sống cho người lao động

Chăm lo đời sống cho người lao động
2023-11-21 14:05:00

QTO - Anh Hồ Non, nhân viên thuộc bộ phận dịch vụ du lịch ở Sepon Boutique Resort sống với mẹ già trong một căn nhà xây dựng đã lâu năm, nay bị hư hỏng...

Thời tiết