Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

QTO - An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong bốn trụ cột của việc làm bền vững, thuộc quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong những năm qua, tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực này nhưng công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Thực trạng đó đòi hỏi cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ, trong đó chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ thời gian tới.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn khuyến công

Phát huy hiệu quả nguồn vốn khuyến công
2023-10-24 05:40:00

QTO - Thời gian qua, nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thị xã Quảng Trị được tiếp cận nguồn vốn khuyến công để đầu tư đổi mới trang...

Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ

Đẩy mạnh công nghiệp chế biến gỗ
2023-10-09 05:25:00

QTO - Trong tiến trình phát triển, tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của...

Thời tiết