Triệu Phong đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa

Triệu Phong đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa

QTO - Huyện Triệu Phong có diện tích đất tự nhiên trên 35.000 ha nên rất thuận lợi trong việc phát triển chăn nuôi. Thời gian qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong tập trung chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tái đàn, khôi phục tổng đàn chăn nuôi, đồng thời khuyến khích chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, chăn nuôi trang trại có sự liên kết các yếu tố đầu vào, đầu ra cũng như quy hoạch vùng chăn nuôi xa khu dân cư nhằm bảo vệ môi trường.

Đắk Nông đang nâng tầm vị thế

Đắk Nông đang nâng tầm vị thế
2024-03-18 09:17:00

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội Đắk Nông ngày càng phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao. Nhiều nhà đầu tư, dự án lớn đã chọn Đắk Nông làm nơi dừng chân. Đời...

Thời tiết