Nhiều lợi ích từ vườn mẫu nông thôn mới

Nhiều lợi ích từ vườn mẫu nông thôn mới
2024-04-06 05:25:00

QTO - Để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang chú trọng vận động người...

Thời tiết