Kỳ vọng từ cây đàn hương ở vùng gò đồi Cam Lộ

Kỳ vọng từ cây đàn hương ở vùng gò đồi Cam Lộ

QTO - Nhằm đa dạng các loại cây dược liệu, hướng đến xây dựng địa phương trở thành trung tâm dược liệu của tỉnh, thời gian qua, huyện Cam Lộ đã đưa nhiều loại cây dược liệu vào trồng thử nghiệm để nhân rộng, trong đó có cây đàn hương. Mặc dù mới trồng trong thời gian ngắn nhưng loại cây này phát triển nhanh, hứa hẹn nhiều triển vọng mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân.

Những triệu phú họ Hồ

Những triệu phú họ Hồ
2023-07-06 10:40:00

QTO - Thời gian qua, cùng với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng...

Thời tiết