Công thức tính mức lương công chức theo lương cơ sở mới từ 1/7/2024

Công thức tính mức lương công chức theo lương cơ sở mới từ 1/7/2024

QTO - Ngày 5/7/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thời tiết