Cập nhật:  GMT+7

Kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Hôm nay 28/2, đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Minh làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm việc với đoàn.

Kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu sáp nhập, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không còn chức năng nhiệm vụ hoạt động - Ảnh: Trần Tuyền

Giảm 175 đơn vị so với năm 2015

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết, tỉnh Quảng Trị cơ bản đạt được và vượt các mục tiêu về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế sự nghiệp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tính đến ngày 31/12/2023, tỉnh Quảng Trị có 503 đơn vị sự nghiệp công lập, (giảm 175 đơn vị so với năm 2015); trong đó, có 45 đơn vị tự chủ về tài chính. Dự kiến đến năm 2030 phải giảm thêm 13 đơn vị. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Quảng Trị không thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập mà chỉ thành lập một số đơn vị sự nghiệp trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện việc tuyển dụng, bố trí người làm việc phù hợp với vị trí việc làm và khung năng lực đã được phê duyệt. Trong giai đoạn từ năm 2015-2021, sau khi thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, tỉnh Quảng Trị đã tự cân đối, điều chỉnh để bổ sung 484 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong tổng số chỉ tiêu được trung ương giao hàng năm do tăng khối lượng công việc, tăng số lớp, số học sinh, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Hiện nay, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, gồm: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Quản lý Bến xe khách và 4 trung tâm môi trường – đô thị cấp huyện.

Một số vướng mắc cần tháo gỡ

Kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đông kiến nghị trung ương sửa đổi một số quy định liên quan để địa phương có cơ sở thực hiện - Ảnh: Trần Tuyền

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhận định, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập ở một số đơn vị đã tinh gọn nhưng còn mang tính cơ học.

Việc thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện chưa thực hiện được do không có sự thống nhất, đồng bộ giữa nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các quy định của Luật Thú y, Luật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị chưa thực hiện được do chưa có phương án phù hợp, trong khi trung ương chưa ban hành đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm trên toàn quốc.

Biên chế sự nghiệp nhiều đơn vị còn thiếu so với vị trí việc làm được phê duyệt, đặc biệt là đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục. Một số bộ, ngành chưa rà soát các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các bộ, ngành còn chậm.

Trước những khó khăn trên, lãnh đạo UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định về việc chuyển các trường mầm non, trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện xã hội hóa cao ra ngoài công lập. Cho phép thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Huế trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Kiến nghị Chính phủ sửa đổi các quy định liên quan để địa phương có cơ sở thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện trên cơ sở tổ chức lại trạm khuyến nông, trạm thú y và trạm bảo vệ thực vật.

Xem xét chuyển đổi biên chế sự nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các chi cục sang biên chế công chức để tách bạch giữa chức năng quản lý hành chính nhà nước và cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan này. Có hướng dẫn về việc thực hiện xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục để địa phương có cơ sở thực hiện...

Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tự chủ tài chính

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát lại tổ chức bộ máy hoạt động của các sở, ngành, đơn vị để có kế hoạch, phương án sắp xếp, chuyển đổi, điều chỉnh phù hợp. Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương điều chỉnh, cập nhật những nội dung, quy định mới của trung ương; tiếp tục nghiên cứu sáp nhập, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không còn chức năng nhiệm vụ hoạt động.

Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập về đúng vị trí, cấp có thẩm quyền quản lý; không để nhiều đơn vị cùng chức năng, nhiệm vụ tồn tại trên một địa bàn. Thực hiện nhất quán chủ trương tinh giản biên chế theo quy định. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, tổng hợp để trình Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trong thời gian tới.

Trần Tuyền

Tin liên quan:
  • Kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
    Xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Quảng Trị

    Chiều nay 25/12, UBND tỉnh làm việc với Đại học Huế để xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Huế tại Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương chủ trì buổi làm việc.

  • Kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
    Thống nhất kiến nghị thành lập trường đại học tại Quảng Trị trực thuộc Đại học ...

    Chiều nay 9/2, đoàn công tác của Đại học Huế và các trường thành viên do PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và thực hiện các chương trình, dự án thúc đẩy phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm việc với đoàn.


Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sản lượng chuối Tân Long ngày càng giảm

Sản lượng chuối Tân Long ngày càng giảm
2024-02-27 17:26:00

QTO - Cây chuối mật mốc đã phát triển hàng chục năm và trở thành cây trồng chủ lực của xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, nhưng những năm gần đây sản lượng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết