Quyết tâm bứt phá phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quyết tâm bứt phá phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

QTO - Tháng 5 là tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm nay có chủ đề “BHXH - An tâm cho mọi gia đình” với mục tiêu hướng đến người lao động (NLĐ) tự do, không nhận chế độ lương hằng tháng, tập trung là lao động lĩnh vực nông - lâm - diêm - ngư nghiệp. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu vận động người tham gia BHXH, BHYT trong tháng cao điểm này, BHXH tỉnh tích cực thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân hiệu quả, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Thời tiết