Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

QTO - Với tinh thần, trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách quy trình, nghiệp vụ, rút ngắn thời gian, thủ tục BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Nhờ đó, trong mọi trường hợp, công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng.

Thời tiết