Thật và giả

Thật và giả
2023-12-23 05:05:00

QTO - Sự kiện Ngân hàng SCB cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay hàng trăm ngàn tỉ đồng nhưng không có khả năng thu hồi, gây ra nhiều tổn thất cho người dân,...

Thời tiết