Công đoàn ngành Công thương chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Công đoàn ngành Công thương chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

QTO - Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, Công đoàn ngành Công thương Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ. Đồng thời giữ vững mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN, củng cố lòng tin của NLĐ đối với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thời tiết