Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

QTO - Xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Đakrông tích cực triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác này. Nhờ đó, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người dân và góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn huyện.

Thời tiết