Cập nhật:  GMT+7

Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng gắn với giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh tập trung triển khai thời gian qua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra để thúc đẩy phát triển KT - XH.

Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm

Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị luôn quan tâm công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động -Ảnh: TÚ LINH

Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) TP. Đông Hà Võ Thị Thanh Thúy cho biết, thực hiện các chủ trương, chính sách của trung ương và địa phương, thời gian qua thành phố luôn quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2023 thành phố mở 8 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 173 lao động, đưa số lao động được đào tạo nâng cao tay nghề từ năm 2018 đến năm 2023 gần 1.000 người.

Thành phố luôn quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền học phí và chi phí học tập theo quy định, tạo động lực cho lao động được đào tạo để nâng cao tay nghề. Với nội dung giải quyết việc làm, năm 2023, toàn thành phố đã có gần 2.100 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 75 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quý 1 năm 2024, thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 520 lao động, trong đó có 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng luôn chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiêu biểu như huyện Triệu Phong đã xây dựng đề án hỗ trợ thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng phương án đào tạo nghề cho lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc và tạo điều kiện để người lao động tham gia học nghề, tập huấn nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của bản thân.

Bên cạnh đó, hằng năm, Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối thoại với thanh niên. Qua đó, giải đáp những vấn đề mà thanh niên băn khoăn, trăn trở liên quan đến chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, các chính sách hỗ trợ học nghề, liên kết dạy nghề của địa phương nên người lao động có đủ thông tin để lựa chọn nghề và tìm việc làm.

Nhờ có chủ trương kịp thời, đến nay Phòng LĐ,TB&XH huyện đã tổ chức 69 lớp đào tạo nghề cho gần 2.000 lao động. Huyện đã tạo việc làm mới cho gần 9.150 lao động, trong đó có hơn 1.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Cùng với các địa phương, đào tạo nghề và giải quyết việc làm luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nhiều năm nay, Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị luôn thực hiện đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân, kỹ sư để nâng cao chất lượng lao động.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị Hồ Nghĩa An cho biết, thị trường tiêu thụ sản phẩm ván gỗ của công ty xuất khẩu trực tiếp 20%, nội địa chiếm 80%. Thời gian đến, công ty có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp sản phẩm lên 30 - 40%. Muốn có sản phẩm gỗ chất lượng, cùng với đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, công ty luôn coi trọng nâng cao tay nghề cho lao động, thường xuyên gửi cán bộ, kỹ sư đi đào tạo để nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ.

Nhờ vậy, công nhân lao động có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty nhiều tỉ đồng. Nguồn nhân lực lao động của công ty luôn được đánh giá vượt trội so với nhiều đơn vị khác trong các cuộc thi tay nghề. Để bổ sung nguồn lực lao động, công ty luôn tuyển mới lao động vào làm việc tại hai dây chuyền sản xuất ván gỗ MDF.

Theo Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Lê Nguyên Hồng, thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm phục vụ nhu cầu phát triển KT - XH được nhiều địa phương, doanh nghiệp hưởng ứng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Để đạt được mục tiêu tổng quát này, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp then chốt hàng đầu. Chỉ tiêu đặt ra cụ thể đến năm 2025 tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ trên 33%; đến năm 2030 là 85 - 90%, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ mục tiêu phát triển KT - XH, cung cấp lao động cho các dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ được giao, Sở LĐ,TB&XH đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực lao động và việc làm như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh đối với người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2026.

Tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND huyện Cam Lộ, huyện Hướng Hóa tổ chức các chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm cho đoàn viên thanh niên và người lao động trên địa bàn hai huyện, với sự tham gia gần 2.000 người...

Nhờ những giải pháp tích cực nói trên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên năm 2023, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 14 nghìn lượt lao động trong và ngoài nước, đạt 116,6% kế hoạch. Kết quả này đã góp phần tích cực nhằm giảm mạnh tỉ lệ hộ nghèo; thúc đẩy phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh.

Tú Linh

Tin liên quan:
 • Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm
  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để các cấp, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện. Theo đó, ngày 31/5/2013, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12 về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh giai đoạn 2013 - 2020; ngày 23/5/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09 sửa đổi, bổ ...

 • Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm
  Cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  Giáo dục - đào tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là điều kiện, nhân tố để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản của sự phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững...

 • Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm
  Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao

  Những năm qua, huyện Đakrông triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, trong đó xem đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.


Tú Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết