Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

QTO - Năm 2023, ngành Y tế Quảng Trị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Trong năm, ngành cũng đã hoàn thành tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, góp phần tích cực vào thành công chung của tỉnh.

Phòng tránh dịch bệnh mùa đông – xuân

Phòng tránh dịch bệnh mùa đông – xuân
2023-12-02 06:16:00

QTO - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang chuyển qua thời điểm giao mùa đông - xuân, tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, nhiệt độ và độ...

Thời tiết