Tăng cường giải pháp thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT

Tăng cường giải pháp thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT

QTO - Trong những năm gần đây, tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các đơn vị sử dụng lao động ( SDLĐ) trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ). Để giải quyết hiệu quả vấn đề này không chỉ trách nhiệm của ngành chuyên môn mà đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương.

Thời tiết