Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị nâng cao chất lượng chuyên môn các cấp học

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị nâng cao chất lượng chuyên môn các cấp học

QTO - Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn các cấp học theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
2024-06-19 05:35:00

QTO - Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Kỳ thi này diễn ra từ ngày 26- 29/6/2024. Đến thời điểm này, các phần việc chuẩn bị...

Thời tiết