Giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao sức khỏe

Giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao sức khỏe

QTO - Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Quảng Trị nỗ lực thực hiện Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số (DTTS); phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (MN), giai đoạn I từ năm 2021 - 2025. Những kết quả bước đầu cho thấy, thể trạng, tầm vóc người DTTS, nhất là tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em vùng đồng bào DTTS được cải thiện đáng kể.

Đổi thay ở xã Thanh

Đổi thay ở xã Thanh
2024-05-15 05:20:00

QTO - Là một trong 11 xã biên giới của huyện Hướng Hóa, xã Thanh là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Những năm trước đây, cơ sở hạ tầng...

A Bung vang vọng tiếng cồng chiêng

A Bung vang vọng tiếng cồng chiêng
2024-04-27 06:06:00

QTO - Đakrông là huyện miền núi có trên 80% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được cấp...

Thời tiết