Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông dân

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông dân
2023-08-29 05:21:00

QTO - Chuyển đổi số trong nông nghiệp được xác định là giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập của nông dân....

Từ kinh tế khó khăn vươn lên khá giả

Từ kinh tế khó khăn vươn lên khá giả
2023-08-03 05:00:00

QTO - Trong những năm qua, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được hội viên nông dân huyện Cam Lộ hưởng ứng tích cực. Từ phong trào này mà nhiều...

Nỗ lực hỗ trợ nông dân

Nỗ lực hỗ trợ nông dân
2023-07-21 09:01:00

QTO - Những năm qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân trên các lĩnh vực như cung cấp các loại máy nông nghiệp; tập...

Thời tiết