Chi cục Thuế huyện Hướng Hóa phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023

Chi cục Thuế huyện Hướng Hóa phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023

QTO - Để thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 và những năm tiếp theo, bên cạnh việc đẩy mạnh các biện pháp tổ chức, quản lý, công tác hành thu, Chi cục Thuế huyện Hướng Hóa luôn xác định công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (NNT) có vai trò, tác động to lớn tới công tác thu ngân sách nhà nước.

Ra mắt Hội đồng Trẻ em huyện Hướng Hóa

Ra mắt Hội đồng Trẻ em huyện Hướng Hóa
2023-02-21 16:59:00

QTO - Hôm nay 21/2, Huyện đoàn Hướng Hóa phối hợp với Hội đồng Đội huyện, tổ chức Plan International vùng Quảng Trị tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Trẻ em Hướng...