Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở xã Mò Ó

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở xã Mò Ó

QTO - Những năm gần đây, xã Mò Ó, huyện Đakrông triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Nhờ vậy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các TTHC tại cấp cơ sở.

Triệu Phong đẩy mạnh cải cách hành chính

Triệu Phong đẩy mạnh cải cách hành chính
2023-02-01 04:48:00

QTO - Ngày 27/1/2022, UBND huyện Triệu Phong ban hành Kế hoạch số 15 về cải cách hành chính (CCHC) huyện Triệu Phong năm 2022. Kế hoạch có 41 nhiệm vụ, đến...

Thời tiết