Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư công
2023-04-27 05:12:00

QTO - Ngay từ những tháng đầu năm 2023, tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công hằng tháng của tỉnh cao hơn mức trung bình...

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài
2023-03-05 05:51:00

QTO - Năm 2022, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Không có dự án FDI đăng ký đầu tư mới được...

Ước mong có một cây cầu

Ước mong có một cây cầu
2022-12-26 05:50:00

QTO - Nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc Pa Kô của bản Trại Cá, Pa Hy (xã Tà Long, huyện Đakrông) hằng ngày phải dùng săm xe ô tô bơm đầy hơi vượt sông...

Thời tiết