Cam Lộ giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn chính sách

Cam Lộ giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn chính sách

QTO - Đồng hành với chính quyền địa phương và người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là trong công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cam Lộ đã có nhiều nỗ lực giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách thuận lợi nhất. Nhờ nguồn vốn này đã tạo được việc làm cho hàng ngàn lao động, giúp nông dân xây dựng được các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Thời tiết