Bảo vệ rừng hiệu quả nhờ giao khoán cho cộng đồng

Bảo vệ rừng hiệu quả nhờ giao khoán cho cộng đồng

QTO - Với mục tiêu bảo vệ rừng bền vững và nâng cao ý thức cho người dân trong công tác bảo vệ rừng, thời gian qua tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là huyện Hướng Hóa đã đẩy mạnh việc giao khoán rừng cho người dân bảo vệ. Nhờ việc giao khoán bảo vệ rừng đến từng thôn, bản và từng hộ gia đình nên đã hạn chế được các vụ phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phức tạp, đồng thời người dân có thêm nguồn thu nhập chính đáng từ rừng.

Thôn Prin Thành giữ lấy rừng xanh

Thôn Prin Thành giữ lấy rừng xanh
2023-02-21 05:10:00

QTO - Hàng chục năm nay, người dân thôn Prin Thành, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa cùng nhau gìn giữ, bảo vệ những cánh rừng trên địa bàn. Từ cánh rừng tự nhiên...

Thời tiết