Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong

Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong

QTO - Sư đoàn 308 hay Đại đoàn quân Tiên phong là sư đoàn bộ binh chủ lực được thành lập đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và quân đội.

“Tròn khâu” trong tuyển quân

“Tròn khâu” trong tuyển quân
2024-01-15 05:35:00

QTO - Vào thời điểm này, không khí mùa tuyển quân 2024 tại Quảng Trị đang diễn ra rất khẩn trương, các địa phương đang tập trung cao độ để hoàn thành các...

Thời tiết