Nắm vững quy định để xây dựng văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Nắm vững quy định để xây dựng văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn

QTO - Chủ đề năm An toàn giao thông 2024 được xác định là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Thực hiện chủ đề này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã bám sát các kế hoạch, công văn chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đơn vị chủ động tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp về hướng dẫn, tuyên truyền nhằm tiếp tục xây dựng ý thức văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông cho người dân tại các địa bàn.

Thời tiết