Hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở xã Cam Hiếu

Hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở xã Cam Hiếu

QTO - Vụ đông xuân 2023-2024, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị hợp tác cùng Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị) triển khai thực hiện mô hình “Sản xuất lúa hữu cơ sử dụng mạ khay, máy cấy liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại HTX Hiếu Bắc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, trên diện tích 8 ha, gồm 80 hộ tham gia. Mô hình sử dụng giống lúa có phẩm cấp, năng suất, chất lượng cao ST25.

Nhiều lợi ích từ vườn mẫu nông thôn mới

Nhiều lợi ích từ vườn mẫu nông thôn mới
2024-04-06 05:25:00

QTO - Để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang chú trọng vận động người...

Hiệu quả liên kết sản xuất lúa hữu cơ

Hiệu quả liên kết sản xuất lúa hữu cơ
2024-03-21 05:20:00

QTO - Để bảo vệ môi trường sản xuất, môi trường sinh thái, tạo sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe con người, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh...

Trao cho em thơ nụ cười

Trao cho em thơ nụ cười
2024-03-19 06:42:00

QTO - Với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Những công...

Thời tiết