Đảng bộ xã Hải Định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Đảng bộ xã Hải Định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở

QTO - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hải Định, huyện Hải Lăng đã tăng cường sự lãnh đạo trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, qua đó nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng và phát triển KT- XH tại địa phương.

Thời tiết