Đakrông: Yêu cầu tạm dừng hoạt động 7 trạm cân thu mua gỗ rừng trồng

Đakrông: Yêu cầu tạm dừng hoạt động 7 trạm cân thu mua gỗ rừng trồng

QTO - Theo thông tin từ UBND huyện Đakrông, đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện thành lập vừa kiểm tra, xử lý các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng hoạt động chưa đúng quy định trên địa bàn.

Thời tiết