Thu ngân sách nhà nước ở Đông Hà gặp nhiều khó khăn

Thu ngân sách nhà nước ở Đông Hà gặp nhiều khó khăn

QTO - Trong kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của thành phố Đông Hà, bên cạnh những chuyển biến tích cực thì công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo ra không ít rào cản cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2024 của đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

Thời tiết