Cam Lộ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Cam Lộ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

QTO - Cam Lộ là huyện đầu tiên của khu vực từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó việc xây dựng con người và môi trường văn hóa là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng những địa phương NTM trở thành những “miền quê đáng sống”. Thời gian qua, huyện Cam Lộ chú trọng xây dựng hoàn thiện chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường và điều kiện làm cho văn hóa trở thành mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Giải pháp kéo giảm tình trạng tảo hôn

Giải pháp kéo giảm tình trạng tảo hôn
2024-01-05 05:10:00

QTO - Những năm qua, công tác dân số của tỉnh Quảng Trị đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển KT - XH. Tuy nhiên, tình trạng...

Phường 2 xây dựng văn hóa văn minh đô thị

Phường 2 xây dựng văn hóa văn minh đô thị
2023-12-30 05:25:00

QTO - Trong những năm qua, Phường 2, TP. Đông Hà đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp để xây dựng văn hóa văn minh đô thị. Qua thời...

“Trẻ hay già vẫn là người lính”

“Trẻ hay già vẫn là người lính”
2023-11-09 05:05:00

QTO - “Lúc trẻ nguyện lên đường ra chiến trường chống giặc, khi về già chỉ mong luôn khỏe để góp sức xây dựng quê hương”- lời bộc bạch của ông Hoàng Tiến...

Thời tiết