Sẽ đấu giá quyền khai thác 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp và 1 mỏ cát sỏi

Sẽ đấu giá quyền khai thác 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp và 1 mỏ cát sỏi

QTO - Hôm nay 27/12, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, vừa thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp và 1 mỏ cát sỏi SH4.

Thời tiết