Trầm tích văn hóa ở làng cổ Hùng Lô

Trầm tích văn hóa ở làng cổ Hùng Lô

QTO - Hùng Lô là một làng cổ, một vùng đất thiêng gắn với nhiều huyền tích thời Hùng Vương trên vùng đất Tổ Phú Thọ. Nơi đây, có không gian làng cổ quần tụ bên dòng Lô Giang hiền hòa, lưu giữ kho trầm tích văn hóa, di sản đặc biệt có giá trị với những phong tục gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan và mái đình Hùng Lô cổ kính từ lâu đã đi vào tâm thức của cư dân đất Việt...

Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững

Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững
2022-12-25 08:44:00

QTO - Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo hiện có 245 hộ, 1.165 nhân khẩu, trong đó có 216 hộ với 1.119 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự...

Thời tiết