Bao giờ huân chương, huy chương kháng chiến của đối tượng chính sách được cấp đổi?

Bao giờ huân chương, huy chương kháng chiến của đối tượng chính sách được cấp đổi?

QTO - 15 năm trước, hàng trăm bằng khen, huân chương, huy chương của đối tượng chính sách ở tỉnh Quảng Trị được địa phương gửi các cấp thẩm quyền đề nghị thực hiện việc cấp đổi, cấp lại do bị hư hỏng hoặc rách nát, thất lạc. Thế nhưng, đến nay việc cấp đổi, cấp lại chưa được thực hiện. Mặc dù, chính quyền địa phương và các đối tượng chính sách nhiều lần kiến nghị, nhưng vấn đề vẫn đang bỏ ngỏ.

Xã Gio Hải đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Gio Hải đạt chuẩn nông thôn mới
2024-06-11 05:20:00

QTO - Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM),nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực quyết tâm lớn...

Thời tiết