Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa

QTO - Chiều nay 16/5, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng chủ trì buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), phòng văn hóa - thông tin (VH-TT) các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và TP. Đông Hà về kết quả thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025.

Thời tiết