Cách làm mới ở xã Hải Hưng về đặt tên cho đường thôn

Cách làm mới ở xã Hải Hưng về đặt tên cho đường thôn

QTO - Đường có tên, nhà có số, nếu ở khu vực đô thị, đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng đường làng được đặt tên, nhà ở nông thôn được gắn số lại là cách làm mới mà xã nông thôn mới (NTM) nâng cao Hải Hưng, Hải Lăng bước đầu triển khai đối với một số tuyến đường thôn trong xã, được người dân đồng tình ủng hộ bởi sự tiện lợi, văn minh.

Thời tiết