Hướng về Đại hội Công đoàn với nhiều kỳ vọng mới

Hướng về Đại hội Công đoàn với nhiều kỳ vọng mới

QTO - Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) kỳ vọng, tin tưởng đại hội sẽ đề ra nhiều chương trình, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Thời tiết