Liên kết để khai thác tiềm năng du lịch

Liên kết để khai thác tiềm năng du lịch
2023-03-04 13:26:00

QTO - Quảng Trị có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nhưng kết quả của ngành du lịch tỉnh nhà vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, để khai thác tối đa...

Hội mùa ấm no của người Vân Kiều

Hội mùa ấm no của người Vân Kiều
2023-01-01 05:27:00

QTO - Khi những hạt thóc khô khén được chất đầy một góc nhà sàn, nông cụ được làm sạch cất giữ cẩn thận; những ché rượu cần đã lan tỏa hương nồng; đàn dê,...

Thời tiết