Cam Lộ: Tiếp tục chuyển đổi 5 ha đất rừng sang trồng mít Indonesia

Cam Lộ: Tiếp tục chuyển đổi 5 ha đất rừng sang trồng mít Indonesia

QTO - Nhằm chuyển đổi cơ cấu trồng để nâng cao thu nhập cho người dân, sau khi trồng thử nghiệm thành công 2 ha mít Indonesia tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, hiện nay huyện Cam Lộ tiếp tục cho chuyển đổi thêm 5 ha đất trồng rừng để mở rộng trồng loại cây này.

Thời tiết