Khó khăn trong công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị di tích ở Gio Linh

Khó khăn trong công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị di tích ở Gio Linh

QTO - Gio Linh là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa nghệ thuật, khảo cổ của tỉnh Quảng Trị. Thời gian qua, huyện đã quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo chống xuống cấp các di tích. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, việc phân cấp quản lý còn nhiều bất cập và vướng mắc đã khiến cho công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích gặp nhiều khó khăn.

Khu tái định cư không…an cư

Khu tái định cư không…an cư
2024-03-11 06:37:00

QTO - Khu tái định cư  Ra Ly - Rào, ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa được xây dựng vào đầu năm 2021 với tổng kinh phí gần 6,5 tỉ đồng nhằm phục vụ di...

Thời tiết