Thị xã Quảng Trị nỗ lực phát triển kinh tế tư nhân

Thị xã Quảng Trị nỗ lực phát triển kinh tế tư nhân

QTO - Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế của địa phương luôn được thị xã Quảng Trị tập trung thực hiện, để cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Gia hạn thời hạn nộp thuế

Gia hạn thời hạn nộp thuế
2023-04-22 04:12:00

QTO - Ngày 14/4/2023, Tổng cục Thuế ban hànhCông điện 02/CĐ-TCT về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu...

Thời tiết