“Bóng cả” ở thôn Xà Lời hiến đất làm đường

“Bóng cả” ở thôn Xà Lời hiến đất làm đường

QTO - Khi nghe tôi nhắc đến việc hiến hàng trăm mét vuông đất để chính quyền địa phương làm đường bê tông, xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh Hồ Văn Thủy (sinh 1945), ở thôn Xà Lời cười hiền nói: “Tôi là đảng viên, được người dân trong thôn tin tưởng bầu làm người có uy tín thì phải tiên phong, gương mẫu chứ. Huống hồ, nếu có đường thì con cháu đi học thuận tiện hơn, các mặt hàng nông sản do người dân làm ra cũng được mua bán dễ dàng hơn, từ đó đời sống mới được cải thiện và nâng cao”.

2 anh em người Vân Kiều hiến đất mở đường

2 anh em người Vân Kiều hiến đất mở đường
2023-01-10 05:55:00

QTO - Dù còn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đất là tài sản có giá trị lớn nhất, thế nhưng khi xã Vĩnh Ô có chủ trương mở đường dân sinh, đường phục vụ sản...

Thời tiết