Thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác gia đình

Thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác gia đình

QTO - Thời gian qua, công tác gia đình được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Quảng Trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, hình thức thể hiện đa dạng, ý nghĩa. Nhờ vậy, các phong trào xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng nếp sống mới ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững

Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững
2022-12-25 08:44:00

QTO - Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo hiện có 245 hộ, 1.165 nhân khẩu, trong đó có 216 hộ với 1.119 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự...

Hoong Mới đi qua ngày cũ

Hoong Mới đi qua ngày cũ
2022-12-03 05:28:00

QTO - Thôn Hoong Mới được thành lập vào năm 2019 trên cơ sở sáp nhập thôn Hoong và thôn Mới của xã Hướng Linh. Những ngày đầu sáp nhập, kinh tế của người...